HAKKIMIZDA

İnsan gelişimi anne rahmine düştüğü andan itibaren başlayarak devam eder. Doğum öncesi doğum sırası ve doğum sonrası bazı nedenlerden dolayı bu gelişim normalin dışında gerçekleşebilir ve bu durum yürüme, konuşma, algılama, okuma-yazma, matematik becerilerinde zorluk, kendini ifade edememe, kendini yönetememe, hiperaktivite vb. sonuçlarla kendisini gösterebilir.

Gelişimin daha normal seviyelere çekilebilmesi için bireyin ek destek eğitim alması hayati öneme sahiptir. Her bireyin ihtiyacı olan fiziksel ve eğitsel gereksinimine göre bireysel olacak şekilde özel eğitim hizmetlerinden destek alması onu içinde bulunduğu toplumda daha bağımsız yaşamaya bir adım daha yaklaştırır. Bu amaca hizmet etmek üzere kurumumuz 1999 yılında Ankara’da Kadın doğum uzmanı Dr. Türkan KAHVECİ tarafından kurulmuş eğitim koordinatörlüğü görevini özel eğitim uzmanı Yrd.Doç.Dr. Gül KAHVECİ üstlenmiştir. Gül KAHVECİ özel eğitim alanına yazdığı kitaplar ve akademik çalışmalar ile katkıda bulunmaya devam etmektedir.