DRAMA GRUPLARI

Drama bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır.

Diğer bir ifadeyle drama; insanın kendini başkalarının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi, bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol alması, kendini ifade edebilmesi, araştırma istek ve arzusunun artması, yaratıcı olması, yaşamı çok yönlü algılamasını sağlayan eğitim yöntemidir.

Öğrencilerin empati, rol oynama, “-mış” gibi yapma becerilerini geliştirmek; sosyal becerilerini, iletişim becerilerini desteklemek amaçlanmıştır. Drama ile oyun iç içedir.

Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir. Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar.Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar.Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır.