AİLE EĞİTİMİ

Çocuğun doğduğu andan itibaren ilk sosyal çevresi ailesidir. Çocuğu en iyi tanıyan ve çocukla en çok beraber olan ve gelişimsel süreci boyunca çocuğu en çok destekleyen yine ailesidir. Aile eğitimi çalışmalarında;

1. Çocukla ilişkilerini olumlu yönde geliştirebilmeleri,

2. Anne babaların çocuklarına beceri öğretebilmeleri,

3. Var olan problem davranışlarla başa çıkabilmeleri,

4. Çocuğu daha iyi kontrol edebilmeleri hedeflenir.

Aile eğitimi çalışmalarının odak noktası, çocuk ve çocukla olan ilişkilerdir. Anne-babaya şok, inkar, kabullenme evrelerinde psikolojik destek sağlayarak iş birliği için zaman kazanmaya yardımcı olunur. Aileyle iş birliği yaparak evi daha verimli bir eğitim ortamına çevirmek amaçlanmaktadır. Anne babanın ve çocuğun beklentilerinin, ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Çocuğun okul dışındaki yaşantısı için önemli olan birçok davranışın belirlenmesinde daha anlamlı veriler elde edilmesine yardımcı olunur. Uygun davranışların hem ev hem de okul ortamlarında pekiştirilmesi için daha fazla olanak sağlar. Öğretmenin çocuklara kazandırdığı becerilerin genellenmesinde çok önemli olan doğal ortamların daha etkili duruma getirilmesine katkıda bulunmaktadır. Böylece öğretmenin öğretim amaçlarına ulaşması kolaylaşmaktadır.