HİZMETLERİMİZ

AİLE EĞİTİMİ

Çocuğun doğduğu andan itibaren ilk sosyal çevresi ailesidir. Çocuğu en iyi tanıyan ve çocukla en çok beraber olan ve gelişimsel süreci...

DRAMA GRUPLARI

Drama bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. Diğer bir ifadeyle drama; insanın kendini başkalarının....

OYUN TERAPİSİ

Oyun terapisi, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyun ile ortaya koymalarını amaçlar. Oyun terapi süreci...

EĞİTİM MERKEZİMİZDE...

EĞİTİM SÜRECİNE AİLENİN KATILIMI

EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİNİN GELİŞİMİ

Türkiye'de Özel Eğitim Üzerine Çalışmalardaki Son Gelişmeler...